Andere

Deelnamevoorwaarden “Travel Game”

Een deal van , 1. aug. 2017 17:34

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten


“Travel Game


  1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag “Travel Game” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna: „HolidayPirates”) en Zalando SE, Valeska-Gert-Strasse 5, 10243 Berlijn, Duitsland (hierna: “Zalando”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.


2. Deelname


2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland of België. Deelname staat niet open voor medewerkers van HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.


2.2 Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk binnen de periode 9 september 2019 (10:00 lokale tijd) tot 17 september 2019 (09:59 lokale tijd). Er is elke dag een nieuwe prijs en deelname start van 10:00 op de eerste dag tot en met 9:59 de volgende dag. Deelname aan de wedstrijd is gratis.


2.3 Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de gebruikers:


1. Volg een van onze kanalen @vakantiepiraten, @urlaubspiraten, @holidaypirates, @voyagespirates, @piratinviaggio of @viajerospirates EN @zalando op Instagram


2. een screenshot op hun eigen Instagram Story met het wedstrijdsjabloon van de respectievelijke dag plaatsen, die op het VakantiePiraten-account in de Highlights te vinden is.


3. @vakantiepiraten, @urlaubspiraten, @holidaypirates, @voyagespirates, @piratinviaggio of @viajerospirates in deze screenshot taggen


Gebruikers die geen - of geen open Instagram-account hebben, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd.


2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. HolidayPirates is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen. Het taggen van een bedrijf of beroemdheid die niet gerelateerd is aan de deelnemer is niet toegestaan met diskwalificatie als gevolg.3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen


3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:


Acht keer een reis t.w.v. €1000, in totaal €8000, en acht keer een voucher van €400 voor Zalando SE, dus elke dag een reis van €1000 en een voucher van €400 (waar nodig kan de waarde van de reis worden omgezet in de lokale munteenheid volgens de wisselkoersen op het moment van boeken). De tegoedbonnen hebben geen verloopdatum en geen minimale bestedingsbedrag. Cash betalingen en teruggaves ivm kwijtraken of schade zijn niet van toepassing. De waarde van de prijs kan alleen gebruikt worden voor het boeken van vluchten, hotels en transfers. Elke dag is er een prijs beschikbaar (een reis t.w.v €1000 en een Zalando-voucher van €400) voor de deelnemende markten (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, VK en Oostenrijk) aan de winactie. De overgebleven waarde wordt verbeurd. Geld dat overblijft na het boeken van de vakantie (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door derden. Ingewikkelde multi-stedentrips zijn niet toegestaan. VakantiePiraten zal bepalen wat een ingewikkelde multi-stedentrip inhoudt.


3.2 Winnaars worden binnen één werkdag na afloop van de actieperiodes door loting bepaald.


3.3 De winnaar wordt gecontacteerd via een persoonlijk bericht op Instagram, gestuurd naar het account van de winnaar waarna de winnaar de prijs dient te accepteren. Prijzen worden – voor zover zij zich daarvoor lenen – met de post bij de winnaars bezorgd. De loting vindt plaats om 10am (lokale tijd) elke dag na 9 september 2019. Om de prijs te accepteren wordt de naam van de winnaar (voornaam plus eerste letter achternaam) gepubliceerd op ons Instagram-account. De winnaar moet de ontvangstbevestiging van de kennisgeving evenals zijn naam en adres binnen 1 dag na ontvangst van de kennisgeving door de wedstrijdpromotor (HolidayPirates) bevestigen aan de hand van de gegeven contactroutes in de kennisgeving. Indien hij dit nalaat wordt de prijs aan een andere prijsvraag deelnemer toegekend. Wat dit betreft draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij via zijn Instagram-account kennis neemt van het bericht van Vakantiepiraten dat hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen die tijdens de prijsvraag via onze communicatiekanalen worden bekendgemaakt, worden met behulp van de wisselkoersen op de slotdag omgerekend naar lokale valuta. Voor zover de prijs bestaat uit deelname aan een reis worden de bijzonderheden van de reis in overleg met de prijswinnaars geregeld.


3.4 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.


3.5 De levering van niet-geldelijke prijzen is gratis voor alle markten. Dit is van toepassing op een bezorgpoging. Anders moet de winnaar transportkosten en andere kosten dragen (douanerechten, belastingen, enz.).


3.6 De aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. HolidayPirates behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.


3.7 De te verloten reis wordt georganiseerd door een HolidayPirates. HolidayPirates is niet aansprakelijk de uitvoering van de reizen.


3.8 De wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met, Instagram.


3.9 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, Oostenrijk, VK, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland of België.


3.10 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis die geregeld wordt met HolidayPirates. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is HolidayPirates niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.


3.11 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.


4. Uitsluiting van deelname


4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt HolidayPirates zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.


4.2 Bovendien behoudt HolidayPirates zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door HolidayPirates uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.


5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag


HolidayPirates is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van HolidayPirates gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.


6. Overdracht van rechten


De deelnemer draagt aan HolidayPirates alle auteursrechtelijke gebruiks- en naburige rechten over die bij hem zijn ontstaan of zullen ontstaan dan wel door hem zijn verkregen of nog worden verkregen, op foto’s en/of fotografische werken die in het kader van zijn deelname aan de prijsvraag zijn toegestaan, voor het niet-uitsluitende, naar believen herhaalde gebruik voor het bedrijfsdoel ter plaatse, en zulks zonder beperking met betrekking tot inhoud, tijd en plaats.


7. Gegevensverwerking bij de prijsvraag


Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie, die u hier kunt raadplegen.


8. Slotbepalingen


8.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.


8.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).


8.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deelnamevoorwaarden “Travel Game”