VakantiePiraten
Profile

Wij waarderen jouw privacy

Wij gebruiken cookies om jouw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken accepteer je dit en geef je toestemming dat we deze informatie delen met derden en dat je gegevens in de VS verwerkt kunnen worden. Lees voor meer informatie onze .

Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen. Als je weigert, gebruiken we alleen de essentiële cookies en ontvang je helaas geen gepersonaliseerde inhoud. Om te weigeren, .

Deelnamevoorwaarden - DMO

Deelnamevoorwaarden - Prijsvraag

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten

“Belize Campagne 2024”

1. Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag “Belize Campagne 2024” (hierna: „prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin, Duitsland (hierna: „VakantiePiraten”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder woonachtig in Nederland en België met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Deelname staat niet open voor medewerkers van VakantiePiraten/HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk in de periode 15 januari 2024 vanaf (09:00 lokale tijd) tot en met 24 januari 2024 (23:59 lokale tijd). De te winnen prijs bedraagt een reis ter waarde van €5000 naar Belize. Er zal één winnaar geselecteerd worden uit alle deelnemers. Deelname aan de prijsvraag is gratis.

2.3 Elke nieuwe of bestaande gebruiker komt in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd door zich te registreren via de wedstrijdpagina; https://www.vakantiepiraten.nl/know-how/nieuwsbrief Na de registratie wordt er een e-mail met een activatielink verstuurd. De aanmelding voor de prijsvraag is pas bevestigd met het klikken op de activatielink.

Om aan de loting deel te nemen, vragen wij om uw e-mailadres, zodat we u kunnen contacteren indien u gewonnen heeft. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Je kunt je deelname op elk gewenst moment intrekken. Meer informatie in onze privacyverklaring.

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. VakantiePiraten is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:

Een reis naar Belize ter waarde van €5.000. Voor dit bedrag zijn 2 retourvluchten inbegrepen, een transfer tussen Belize city en Caye Caulker (uitgevoerd door Caribbean Sprinter) en 8 nachten in 3 verschillende accommodaties (Villa Massis, Sweet Songs Jungle Lodge en El Ben Cabanas Resort). De waarde van het vlucht-/reisbudget kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vluchten en accommodaties die nodig zijn voor de reis. De winnaar mag zelf de reisperiode en de volgorde van de verblijven bepalen en gaat samen met de Belize Tourism Board de reis boeken en plannen.

Er is slechts één prijs beschikbaar voor deze prijsvraag. Geld dat overblijft van de oorspronkelijke waarde van de wedstrijdprijs na het regelen van de reis (vluchten en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die niet verbonden is aan de prijs.

De algemene voorwaarden van de partner Belize Tourism Board die de prijs ter beschikking stelt, zijn van toepassing. De winnaar moet binnen de hieronder genoemde reisperiode (1 mei tot en met 30 november 2024) gebruik maken van de gewonnen prijs. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Er wordt geen wisselgeld of restitutie gegeven.

Partner adres:

Belize Tourism Board

Belize Tourism Board, No. 64 Regent Street, Belize City, Belize.

3.2 De winnaar ontvangt bericht dat hij/zij een prijs gewonnen heeft via een e-mail aan het door hem/haar opgegeven e-mailadres (zie 2.3). De loting vindt plaats op 25 januari 2024. De winnaar dient de ontvangst van de kennisgeving, zijn/haar naam en zijn/haar adres binnen drie dagen na de kennisgeving door de aanbieder te bevestigen via de in de kennisgeving genoemde contactmogelijkheden; indien hij/zij dit nalaat, wordt de prijs aan een andere prijsvraagdeelnemer toegekend. Wat dit betreft, draagt de deelnemer er zelf zorg voor dat hij/zij via zijn e-mailaccount kennis neemt van het bericht van VakantiePiraten dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.

3.3 De reisperiode van de gewonnen reis is van 1 mei tot en met 30 november 2024. De winnaar moet binnen deze periode reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.

3.4 De winaar zal samen met de Belize Tourism Board de reis gaan boeken en plannen.

3.5 Aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. VakantiePiraten behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.

3.6 VakantiePiraten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.

3.7 De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar voor contact over de wedstrijd.

3.8 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is VakantiePiraten niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.

3.9 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt VakantiePiraten zich het recht om deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt VakantiePiraten zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door VakantiePiraten uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

VakantiePiraten is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich mee brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van VakantiePiraten gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie.

7. Slotbepalingen

7.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

7.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

7.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.