VakantiePiraten
Profile

Wij waarderen jouw privacy

Wij gebruiken cookies om jouw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken accepteer je dit en geef je toestemming dat we deze informatie delen met derden en dat je gegevens in de VS verwerkt kunnen worden. Lees voor meer informatie onze .

Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen. Als je weigert, gebruiken we alleen de essentiële cookies en ontvang je helaas geen gepersonaliseerde inhoud. Om te weigeren, .

Privacybeleid voor het kansspel - DMO

Privacybeleid voor het kansspel

Privacybeleid voor het kansspel

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hieropvolgend leggen wij u in het bijzonder uit welke persoonsgegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis door ons worden verwerkt.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijk op het gebied van gegevensverwerking is:

HolidayPirates GmbH, Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin, Duitsland.

De commissaris voor gegevensbescherming van HolidayPirates GmbH is de heer Roman Maczkowsky. Contactgegevens via e-mail: [email protected]

2. Welke categorieën persoonsgegevens worden van mij gebruikt?

We verwerken de contactgegevens (e-mailadres), naast de protocolgegevens die ontstaan bij het gebruik van onze IT-systemen. Verder verwerken we de volgende soorten contactgegevens die door de winnaar van de winactie worden verstrekt: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Volledige naam

E-mailadres

Adres

IBAN + BIC van het bankaccount van de winnaar

3. Waar komen deze gegevens vandaan?

De gegevens komen rechtstreeks van u, aangezien de gegevens worden verzameld in het kader van uw deelname aan het kansspel.

4. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens verwerkt? Op welke juridische grondslag baseert het bedrijf dit?

a. Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van de overeenkomst tussen u en ons m.b.t. het kansspelcontract. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn. De verwerking wordt verricht voor de uitvoering van contractueel gewaarborgde diensten, bv. de afhandeling van een eventuele vordering voor de prijs die wordt aangeboden als onderdeel van het kansspel. De rechtsgrondslag hiervoor is Artikel 6 par. 1 lit. b) AVG. In het kader van de naleving en uitvoering van de overeenkomst verwerken wij de gegevens die u ons heeft verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de contractuele relatie. Dit omvat met name uw stamgegevens (naam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres).

b. Artikel 6 par. 1 lit. a) AVG

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, zullen wij de gegevens verwerken voor het doel dat is vermeld in de toestemmingsverklaring. U kunt een verleende toestemming te allen tijde herroepen.

c. Artikel 6 par. 1 lit. f) AVG

Tevens verwerken wij uw gegevens op ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Dit geldt in het bijzonder voor de interne communicatie tussen verbonden ondernemingen en andere administratieve doeleinden.

5. Worden de gegevens doorgegeven?

Binnen ons bedrijf of bedrijfsnetwerk krijgen de werknemers toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om de contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Bovendien kunnen de door ons ingeschakelde serviceproviders voor deze doeleinden ook gegevens van ons ontvangen:

Touroperators, verkooppartners, IT-serviceproviders

Belize Tourism Board:

Adres: Belize Tourism Board, No. 64 Regent Street, Belize City, Belize.

Doel: Het doel van deze gegevensoverdracht aan de bovenvermelde partner is het delen van de e-mailadressen van de deelnemers van de nieuwsbriefcampagne. Het tweede doel is om de contactgegevens van onze winnaar te delen, zodat de gewonnen prijs uitgevoerd kan worden.

Iterable Inc.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief werken wij samen met de technische dienstverlener Iterable Inc., 71 Stevenson Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

Doel: Voor reclamecampagnes en het verzenden van aanbiedingen van onze website

Verwerkte gegevens:

e-mailadres (verplicht)

voor- en achternaam (optioneel)

aanmeldingsdatum (automatisch geregistreerd)

gekozen land waaruit je je aanmeldt (automatisch geregistreerd)

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, worden jouw acties en klikgedrag bijgehouden (het openen van e-mails en het klikken op links). Zodra je een nieuwsbrief opent en/of op een link klikt, worden er gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. Deze worden uitsluitend gebruikt om de inhoud en aanbiedingen van onze website te optimaliseren.

Om onze nieuwsbrief aan jouw behoeften te kunnen aanpassen, maken wij gebruik van cookies die de door jou gebruikte links opslaan en daar, indien nodig, op terugkomen (retargeting). Op deze manier ontvang je in de toekomst met name aanbiedingen en informatie die jou ook daadwerkelijk interesseren. Door jezelf voor onze nieuwsbrief aan te melden, ga je met deze procedure akkoord. Vanzelfsprekend heb je te allen tijde de mogelijkheid om dit te herroepen.

De wettelijke grondslag voor het versturen van deze nieuwsbrief is je toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Door je aan te melden stem je er ook mee in dat je gegevens in de VS worden verwerkt in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, punt a van de AVG. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beoordeeld als een land met een onvoldoende niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. In het bijzonder bestaat het risico dat je gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor toezicht en controledoeleinden, mogelijk zelfs zonder rechtsmiddel.

Je kunt jezelf op elk gewenst moment voor onze nieuwsbrief uitschrijven. De afmeldlink is aan het einde van elke nieuwsbrief te vinden. Zodra je jezelf voor de nieuwsbrief hebt afgemeld, zal je geen verdere aanbiedingen meer van ons ontvangen en worden jouw persoonlijke gegevens niet meer gebruikt en onmiddellijk geblokkeerd. Jouw gegevens zullen nog 3 jaar opgeslagen blijven voordat deze worden verwijderd. De wettelijke basis voor het opslaan van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te bewijzen dat de bezorging van e-mails met uw toestemming heeft plaatsgevonden om mogelijke claims af te weren.

GDPR-conformiteit: https://iterable.com/trust/privacy-policy/

Doel: voldoen aan campagne verplichtingen gecreëerd door HolidayPirates GmbH, reclame maken voor de winactie, e-mailadressen verzamelen & informatie opslaan om winnaar te trekken, nieuwsbrieven verzenden voor de wedstrijd en na beëindiging van de wedstrijd.

Raadpleeg ons beleid voor gegevensbescherming voor meer informatie over gegevens en tracking in via de per e-mail verstuurde nieuwsbrieven.

Bank

Adres: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt/Main

GDPR-naleving: https://www.commerzbank.de/portal/de/angebot/garmin/garmin-1/footer-8/recht-7/recht.html

De bankgegevens worden opgeslagen voor interne communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld als ze per e-mail naar de financiële afdeling worden gestuurd. Deze worden intern verwijderd zodra de overschrijving is voltooid.

We moeten bankafschriften 10 jaar bewaren. Deze gegevens worden permanent verwijderd na het verstrijken van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften..

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Gegevensbescherming.

6. Welke rechten heb ik?

U heeft principieel de volgende rechten:

• Recht op inzage (artikel 15 AVG)

• Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

• Recht op bezwaar (artikel 21 AVG)

• Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)

• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Voor zover wij ons op ons rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) als rechtsgrondslag beroepen, beschikt u over een bezwaarrecht op grond van artikel 21 AVG.

Overeenkomstig artikel 21 AVG heeft u het recht

om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet verder verwerken voor direct-marketing doeleinden of een daaraan gerelateerde profilering.

Ook na uitoefening van uw recht van bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te erkennen, uit te oefenen of te verdedigen (zie Art Par. 1, par. 6 DSGVO, het zogenaamde "beperkt recht van bezwaar"). In dat geval heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

7. Heb ik recht op beroep?

Ja, u heeft de mogelijkheid om rechtstreeks bij ons of bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie een ​​klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

Wij hechten groot belang aan transparantie. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft.

8. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van het bestaande contract. Als de gegevens niet langer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, verwijderen wij de gegevens regelmatig, maar we moeten ons aan de wettelijke opslagverplichtingen houden (met name § 257 HGB en § 147 AO). Deze kunnen tot 10 jaar duren.

Indien gegevens moeten worden bewaard om de tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen te waarborgen, kan de verjaringstermijn oplopen tot 30 jaar, waarbij een normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zullen wij de gegevens alleen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of u uw toestemming heeft ingetrokken of het gebruik van deze gegevens niet langer wettelijk is toegestaan.

9. Moet ik mijn gegevens aan u achterlaten?

In het kader van onze contractuele relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de naleving en uitvoering van de overeenkomst of voor de verwerking ervan waartoe wij wettelijk zijn verplicht. Als u ze niet beschikbaar stelt zou dit betekenen dat we regelmatig niet in staat zijn om het contract met u te sluiten.