VakantiePiraten
Profile

Wij waarderen jouw privacy

Wij gebruiken cookies om jouw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken accepteer je dit en geef je toestemming dat we deze informatie delen met derden en dat je gegevens in de VS verwerkt kunnen worden. Lees voor meer informatie onze .

Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen. Als je weigert, gebruiken we alleen de essentiële cookies en ontvang je helaas geen gepersonaliseerde inhoud. Om te weigeren, .

Deelnamevoorwaarden - Prijsvraag

“Camper App Campagne 2024”

1.Prijsvraag en organisator

De online-prijsvraag “Camper App Campagne 2024” (hierna: “prijsvraag”) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH, Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin, Duitsland (hierna: “VakantiePiraten”). Deelname aan de prijsvraag geschiedt uitsluitend onder de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1 Deelname staat open voor eenieder met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Deelname staat niet open voor medewerkers van VakantiePiraten/HolidayPirates en verbonden ondernemingen en hun familieleden.

2.2 Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk in de periode 17 juni 2024 vanaf (10:00 lokale tijd) tot en met 7 juli 2024 (23:59 lokale tijd). De te winnen prijs bedraagt een reis ter waarde van €4.000. Er zal één winnaar geselecteerd worden voor alle deelnemende markten. Deelname aan de prijsvraag is gratis.

2.3 Elke nieuwe of bestaande gebruiker komt in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd door zich te registreren via de wedstrijdpagina of directe link naar de appstore (https://www.vakantiepiraten.nl/winactie/win-een-roadtrip-met-je-reismaatjes) en door de volgende actie te voltooien:

- Download de VakantiePiraten-app via de winactiepagina of directe link naar de appstore om deel te nemen aan de wedstrijd. Gebruikers die de app al hebben gedownload, moeten op de deelnamelink klikken in de pop-up in de app klikken om deel te nemen.

Om aan de prijsvraag deel te nemen, vragen wij om uw e-mailadres, zodat we u kunnen contacteren indien u gewonnen heeft. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. Je kunt je deelname op elk gewenst moment intrekken. Meer informatie in onze privacyverklaring: https://www.vakantiepiraten.nl/juridisch/privacyverklaring .

Deelnemers kunnen de wedstrijd delen met vrienden om hun winkansen te vergroten. Dit is optioneel. Ze ontvangen een gepersonaliseerde code nadat hun deelname gedurende de wedstrijdperiode is bevestigd. Gebruikers kunnen deze link delen met hun contacten om hen uit te nodigen om onze app te downloaden; hoe meer vrienden zich abonneren op de app, hoe groter de kans om de prijs te winnen. Als de doorverwezen gebruiker via de gedeelde code aan de wedstrijd deelneemt, krijgt de deelnemer aanvullende inzendingen. Voor elke succesvolle verwijzing krijgt de deelnemer tien extra inzendingen;

Om er een succesvolle verwijzing van te maken, moet de doorverwezen vriend de VakantiePiraten-app downloaden EN inloggen via Gmail, Facebook of e-mail. We kunnen de deelnemers alleen informeren over het aantal doorverwezen vrienden als doorverwezen vrienden daadwerkelijk een account aanmaken.

2.4 Voor deelname aan de prijsvraag dient u te voldoen aan de in punt 2.3 omschreven voorwaarden. VakantiePiraten is niet verantwoordelijk voor te late en/of onvolledige aanmeldingen.

3. Uitvoering en verstrekking van de prijzen

3.1 Alleen de hieronder nader omschreven prijzen worden verloot:

Een vakantie ter waarde van €4.000 (€). De waarde van het vlieg-/transportbudget kan alleen worden gebruikt voor het boeken van vervoer (zoals een camper) en accommodaties die nodig zijn voor de reis. De bevestigingen moeten na het boeken van de reis naar ons worden opgestuurd. Er is slechts één prijs beschikbaar voor alle deelnemende markten (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten en Nederland) aan de prijsvraag. Geld dat overblijft van de oorspronkelijke waarde van de wedstrijdprijs na het regelen van de reis (vluchten, vervoer en accommodatie) kan niet worden gebruikt door een derde partij die niet verbonden is aan de prijs.

3.2 De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld en er wordt een app-bericht gestuurd naar het opgegeven e-mailadres dat de deelnemer in 2.3 heeft opgegeven. De winnaar moet binnen 1 dag nadat hij/zij door de organisator van de prijsvraag op de hoogte is gesteld van de prijs, de ontvangst van de kennisgeving en zijn/haar naam en adres bevestigen via de contactroutes die in de kennisgeving worden vermeld. Anders vervalt het recht op de prijs en wordt deze toegewezen aan een andere deelnemer. In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat hij/zij kennis neemt van de berichtgeving over de prijs van HolidayPirates via zijn/haar e-mailaccount. De prijzen die tijdens de prijsvraag worden gecommuniceerd via onze communicatiekanalen worden omgerekend naar lokale valuta met behulp van de wisselkoersen die gelden op de startdag van de campagne.

3.3 De winnaar moet binnen één jaar nadat hij/zij de prijs heeft opgeëist reizen. Anders wordt de prijs verbeurd.

3.4 Ontvangst van de prijs zal plaatsvinden door middel van een overboeking van het geldbedrag naar de bankrekening van de winnaar.

3.5 Aanspraak op de prijs kan niet worden gecedeerd of overgedragen. De prijs kan niet in geld worden uitbetaald, en niet worden aangevuld of gewijzigd. VakantiePiraten behoudt zich het recht voor om indien de prijs om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld, een gelijkwaardige prijs ter vervanging te verstrekken.

3.6 VakantiePiraten is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis.

3.7 De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar voor contact over de wedstrijd.

3.8 De gewonnen reis moet vertrekken vanuit een van de deelnemende landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Spanje, de VS, Nederland en België.

3.9 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele reisbenodigdheden zoals een paspoort, visa of andere verplichte reisdocumenten voor de reis. Mocht de winnaar onoverkomelijk niet op tijd de benodigde reisdocumenten hebben is VakantiePiraten niet verantwoordelijk voor het reorganiseren van de reis.

3.10 De prijs kan beschouwd worden als een belastbaar voordeel voor de winnaar. De winnaar is volledig en direct verantwoordelijk voor de berekening en betaling van mogelijke belastingheffingen op de prijs.

4. Uitsluiting van deelname

4.1 In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt VakantiePiraten zich het recht om deelnemers uit te sluiten van de prijsvraag.

4.2 Bovendien behoudt VakantiePiraten zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen proberen te verkrijgen (in het bijzonder door middel van groepsdeelnamen of meervoudige deelnamen, tenzij deze door VakantiePiraten uitdrukkelijk zijn toegelaten). Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien gebruik wordt gemaakt van automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen of als een deelnemer zich met andere ongeoorloofde middelen voordelen verschaft. Ook het opgeven van onjuiste persoonsgegevens of het gebruik van ‘fakeprofielen’ kan tot uitsluiting leiden. In voorkomend geval kunnen dan – ook achteraf – prijzen worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging resp. stopzetting van de prijsvraag

VakantiePiraten is bevoegd de prijsvraag voortijdig te stoppen, te onderbreken of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene, buiten de invloed van de organisator liggende omstandigheden die de oorspronkelijke uitvoering bemoeilijken of die met zich mee brengen dat de oorspronkelijke uitvoering niet langer van VakantiePiraten gevergd kan worden. Hieronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het ongeoorloofd ingrijpen van derden, technische problemen met betrekking tot hardware of software waar de organisator geen invloed op heeft, en schendingen van het recht die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de prijsvraag, in het bijzonder manipulatie van het verloop van de prijsvraag.

6. Gegevensverwerking bij de prijsvraag

Specificaties over de gegevens die in het kader van het kansspel worden verwerkt en de rechten die in dit verband ten gunste van de deelnemer bestaan, vindt u in onze gegevensbeschermingsinformatie.

7. Slotbepalingen

7.1 Een beroep op de rechter is uitgesloten.

7.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht overgenomen VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag of CISG).

7.3 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.